Autenticitet och serendipitet. En samtidshermeneutik

DSpace Repository

Autenticitet och serendipitet. En samtidshermeneutik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Autenticitet och serendipitet. En samtidshermeneutik
Author Isenberg, Bo
Date 2007
Swedish abstract
Kapitlet tar sin utgångspunkt i föreställningen om ett autentiskt liv. Autenticitet är ett av samtidens mest betydande ideal. Men autenticitet är också en antimodern affekt, ett försvar mot modernitetens abstraktioner och artefaktvärldar. Kapitlet diskuterar den samtida människans och den samtida kulturens villkor och uttryck. Diskussionen kan betecknas som en diagnos av människan (antropologisk diagnos) och av det samhälle hon bebor och som hon gestaltar och formas av (kulturdiagnos). Återkommande stickord är komplexitet, övergång, globalisering, medier, risk, överskridanden, abundans. Helt centrala begrepp är autenticitet och serendipitet: två sätt att förvalta den moderna människans lott, den som handlar om att omsätta frihet i mening. Autenticitet betecknar samtidsmänniskans allt annat överskuggande mål och problem. Serendipitet står för en kritik mot idealiseringen av det autentiska och den jargong som följer, men handlar också om en möjlig livsföring i en kultur kännetecknad av tillfälligheter och motsägelser, provisorier och oöverskådlighet.
Publisher Liber
Host/Issue Livsföring : Ett sociologiskt grundbegrepp
ISBN 978-91-47-08727-3
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7430 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics