Moderna moralister. Om livsföring och kontingens som sociologins centrala problem

DSpace Repository

Moderna moralister. Om livsföring och kontingens som sociologins centrala problem

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Moderna moralister. Om livsföring och kontingens som sociologins centrala problem
Author Isenberg, Bo
Date 2007
Swedish abstract
Essän diskuterar den grundläggande frågan hur man kan och bör leva i en värld där inget är nödvändigt och allt ter sig möjligt – således i en samtida, modern värld. Detta existentiella, sociala och politiska problem blev också en gång sociologins fundamentala frågeställning. Följaktligen har disciplinen utvecklats som en ständigt varierad diskussion om förhållandet mellan kontingens och livsföring. Kapitlet behandlar ett antal sociologiska ståndpunkter inför den moderna varianten av den sokratiska frågan (”Hur bör jag leva?”) med hänsyn till teoretiska, empiriska, ideologiska och moraliska aspekter. Framställningen är ordnad i tre diskurser eller tankestilar, vilka analyserar olika problem och tidsepoker: klassiska moderna moralister, Nya världens moralister och globala moralister. Samtliga behandlade författare, väsentligen sociologer, kan rubriceras som moderna moralister: de kombinerar samhällsanalys med moraliska omdömen på ett sätt som sammanför dem med den klassiska moralistiken hos exempelvis Montaigne.
Publisher Liber
Host/Issue Livsföring : Ett sociologiskt grundbegrepp
ISBN 978-91-47-08727-3
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7431 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics