Projekt för utveckling-ett samarbete med estetiska lärprocesser-

DSpace Repository

Projekt för utveckling-ett samarbete med estetiska lärprocesser-

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Projekt för utveckling-ett samarbete med estetiska lärprocesser-
Author Nyström, Camilla
Date 2008
Swedish abstract
Syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur olika typer av ledare inom skolans värld har upplevt samarbetet mellan kultur och skola. Jag har undersökt hur olika ledare har upplevt projektet Framåt och om de i detta samarbete har hittat värden som har varit av betydelse för att kunna använda sig av projektets arbetsmodell, (verktyg). I min undersökning har jag riktat mig till fyra deltagande kommuner där har jag intervjuat en ledare per kommun. Min undersökning består av en skolledare som varit deltagande i projektet och två skolledare ledare som delegerat uppgiften vidare, samt en intervjuperson som inte arbetade som skolledare, men ledare av projektet vid dennes skola. Jag har valt att kalla de olika ledarkaraktärerna för ledare i denna undersökning. Jag har använt mig av en motivationsteori i min uppsats och genom den kunnat se positiva drivande effekter i projektet. Jag har även kunnat utläsa var motivationen sjunker och vad som är en bidragande källa till detta, i slutsatsen ser jag på områden som, projekt av detta slag behöver utveckla för att nå bäriga effekter för utbildning. Min undersökning visar på att ledarna har upplevt samarbetet som positivt och utvecklande. Det finns dock brister vad det gäller mål och bedömningsfrågor. Bristerna bidrar till att arbetsformen tappar sin kraft och har svårigheter att sprida sig i olika utbildnings och kunskapsformer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject estetiska lärprocesser
ledarskap
motivation
projekt
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/7461 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics