"Det förutsätter att..." Fyra gymnasielärares attityder till arbetslagsarbete och arbetslagsdeltagande

DSpace Repository

"Det förutsätter att..." Fyra gymnasielärares attityder till arbetslagsarbete och arbetslagsdeltagande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det förutsätter att..." Fyra gymnasielärares attityder till arbetslagsarbete och arbetslagsdeltagande
Author Simmergren, Charlotta
Date 2008
English abstract
The aim of this study is to contribute to knowledge about upper secondary school teachers´ attitudes about the innovation working team. The empirical data of the study was generated through interviews in which the teachers stressed and expound their views of vital prerequisites for making the working team productive and progressing for those taking part. The study shows that the determining factors, stressed by the teachers, not always are in accordance with the prerequisites expressed by authors and scientists. The attitudes of the teachers and the emphasized determining factors were also related to an analysis of characteristic cooperation of teachers in the Postmodern age, done by Andy Hargreaves. The result shows that working team in which the teachers are taking part is distinguished by both voluntarily and forced collaboration.
Swedish abstract
Detta arbete handlar om lärares attityder till arbetslag. Fokus i undersökning ligger på vilka förutsättningar som lärare upplever som centrala för fungerande arbetslagsarbete och hur de ser på sitt eget arbetslagsdeltagande i förhållande till dessa aspekter. I arbetet har fyra gymnasielärare vid en av Malmös gymnasieskolor intervjuats. I intervjuerna har lärarna gett uttryck för de aspekter som de anser nödvändiga för fungerande arbetslagsarbete och aktivt och engagerat arbetslagsdeltagande. Dessa aspekter har ställts emot vad författare och forskare lyfter fram som avgörande förutsättningar för att arbetslagsarbete ska fungera och vara givande och utvecklande för medlemmarna i laget. Undersökningen visar att överrensstämmelsen mellan lärarnas och författarnas/forskarnas tankar inte alltid är självklar. Lärarnas inställningar till arbetslag och det egna arbetslagsdeltagandet har även granskats utifrån Andy Hargreaves mikropolitiska analys av vad som kännetecknar lärarsamarbete i det postmoderna samhället. I undersökningens analys framkommer att lärarnas arbetslagsarbete präglas av såväl frivilliga som påtvingade moment.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetslagsarbete
arbetslagsdeltagande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics