"Bodde ni i hus i Afrika?"

DSpace Repository

"Bodde ni i hus i Afrika?"

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title "Bodde ni i hus i Afrika?"
Author Popoola, Margareta
Date 2008
Swedish abstract
Barn med afrikansk bakgrund möter ofta föreställningar som har sin grund i föråldrat synsätt om exotiska folkslag långt bortifrån. De pekas ut och benämns för sitt utseendes skull. De ses som annorlunda, vilket blir en del av deras identitet.
Publisher Stiftelsen Invandrare & Minoriteter
Host/Issue I&M : Invandrare & minoriteter;6
ISSN 1404-6857
Pages 4
Page 29-32
Language swe (iso)
Subject migration
social relations
ethnicity
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7488 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics