Kommunikationens betydelse för lärandet - En fältstudie hos två gymnasieklasser i årskurs ett

DSpace Repository

Kommunikationens betydelse för lärandet - En fältstudie hos två gymnasieklasser i årskurs ett

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikationens betydelse för lärandet - En fältstudie hos två gymnasieklasser i årskurs ett
Author Spångberg, Jessie
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka hur kommunikationen mellan lärare och elev ser ut, i årskurs ett på gymnasiet, utifrån en sociokulturell teori om lärande. Metoden som användes var en etnografisk fältstudie i två klassrum med två olika lärare under fem veckors tid i ämnet svenska. Studien utgjordes av observationer under drygt tjugo timmars tid som kompletterats med kvalitativa intervjuer med två lärare och sexton elever. Resultatet av undersökningen visade att det generellt fanns stora skillnader mellan de båda lärarna men även en del likheter. Exempelvis föredrog bägge att använda överföringsmodellen i undervisningen. Något som hindrade kommunikationen var bristen på tid för varje elev och svårigheten att inte låta humöret påverka negativt. Slutsatsen av studien blev att relationen mellan lärare och elev spelar en betydelsefull roll för elevens trivsel, motivation och lärande i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics