"We shall copy, copy and write" - conceptions of the mother tongue subject in the early years of primary school in a Peruvian public school

DSpace Repository

"We shall copy, copy and write" - conceptions of the mother tongue subject in the early years of primary school in a Peruvian public school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "We shall copy, copy and write" - conceptions of the mother tongue subject in the early years of primary school in a Peruvian public school
Author Malmgren, Charlotte
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vilka ämneskonceptioner som dominerar modersmålsundervisningen i grundskolans tidigare år i Peru, samt jämföra dessa med svenska förhållanden och forskning. Vidare syftar studien till att analysera varför dessa ämneskonceptioner dominerar, samt vilka slutsatser som kan dras med hänsyn till dessa ämneskonceptioners resultat. Metoden är kvalitativa intervjuer med tre lärare på en kommunal skola i Cajamarca, Peru, samt klassrumsobservationer vid tre tillfällen hos vardera lärare. Två intervjuer genomfördes med vardera lärare, en före observationerna och en efter att observationerna var avslutade. Undersökningens resultat visar att undervisningen på skolan huvudsakligen domineras av formaliserad undervisning med fokus på färdigheter och har även likheter med den bild av svenskundervisningen som presenteras i forskning på området. Resultatet är dock inte entydigt. Lärarna i studien visar, i olika stor utsträckning, tendenser och ambitioner att utveckla en mer varierad modersmålsundervisning, men har svårigheter att iscensätta en sådan i praktiken. Studien visar att det är av vikt att lärare får möjlighet att diskutera och reflektera över form och innehåll, samt över sin egen undervisning, för att på så sätt utmanas och i förlängningen förbättra sin undervisning. Undervisning karakteriserad av fokus på färdigheter riskerar att ge elever en begränsad syn på vad läsning och skrivning innebär.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject ämneskonception
modersmålsundervisning
formalisering
funktionalisering
spanska
Peru
Handle http://hdl.handle.net/2043/7517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics