Koreakriget

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Koreakriget
Author Sjöberg, Tommie
Date 2007
Swedish abstract
I boken beskrivs och analyseras bakgrunden till och händelseförloppet i Koreakriget 1950–53. Två övergripande problemområden står i centrum för diskussionen: den nordkoreanska interventionen i juni 1950 och den senare kinesiska interventionen på nordkoreanernas sida. Orsakerna till de båda interventionerna, samt åtgärderna som vidtogs för att hantera dem, diskuteras utförligt. Boken är främst avsedd för lärare och studenter inom humaniora och samhällsvetenskap, men givande för alla som vill få tillgång till en mer fördjupad diskussion av Koreakriget än den som ges i olika handböcker.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-01821-8
Language swe (iso)
Subject Koreakriget
FN
Humanities/Social Sciences
60101
Handle http://hdl.handle.net/2043/7526 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics