Fan är inget fult ord - En studie om barns svordomsanvändning

DSpace Repository

Fan är inget fult ord - En studie om barns svordomsanvändning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fan är inget fult ord - En studie om barns svordomsanvändning
Author Aarenstrup, Emily ; Johansson, Sofie
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar eventuella skillnader i skolår fyras och skolår sex svordomsanvändning beroende på sociolekt, sexolekt och kronolekt på två skolor med olika sociokulturella bakgrunder. Vi gjorde en enkätundersökning i dessa åldersgrupper på båda skolorna för att få del av elevernas upplevda norm angående deras syn på svordomar och hur de tror att de använder dem. Resultatet visade på att de finns skillnader inom de båda sociolekterna, men dessa var inte lika stora som de teorier vi använt oss av menar att de ska vara. Detta kan bero på att samhället börjar bli mer integrerat. Vi kom även fram till at pojkar använder sig av svordomar till större del än vad flickor gör samt att de svär av olika anledningar. Även mellan skolorna fann vi skillnader i könens anledningar till att svära. Vidare visade undersökningen på att de äldre eleverna som deltog använde sig mer av svordomar än de yngre. De äldre börjar således komma in i en ny åldersgradering – ungdomsspråket – medan de yngre fortfarande talar ett barnspråk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svordomsanvändning
sociolekt
kronolekt
sexolekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/7546 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics