Textuell kommunikation -Hur kommunicerar pedagoger och andraspråkselever för att främja språkutvecklingen?

DSpace Repository

Textuell kommunikation -Hur kommunicerar pedagoger och andraspråkselever för att främja språkutvecklingen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Textuell kommunikation -Hur kommunicerar pedagoger och andraspråkselever för att främja språkutvecklingen?
Author Johansson, Malin ; Kjellander, Catarina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att vi ville bli medvetna om och lyfta fram hur pedagogerna kommunicerar med elever kring deras texter, samt att få svar på i vilket syfte pedagogerna arbetar med elevtexter för att främja elevernas skriftliga språkförmåga. För att komma fram till en slutsats har vi ställt frågor kring pedagogers syn på skrivandet och hur de arbetar med skrivandet i sin undervisning, samt hur de ger respons på texter och om de gör någon form av textanalys. Genom vår undersökning kom vi fram till att pedagogerna anser att man inte kan skilja på läsandet och skrivandet, dessa två processer går hand i hand och är båda betydelsefulla för elevens språkutveckling. Pedagogerna lägger också stor vikt vid att eleverna skall prova på att skriva olika texttyper för att få en uppfattning om skrivandets olika aspekter, man lyfter också fram vikten av att ha en mottagare till sin text. Vi kom även fram till att de flesta pedagoger lägger stor vikt vid att försöka individanpassa sitt responsgivande utifrån varje elevs behov, då man är försiktig i sitt förfarande i avsikt att stärka elevens tro på sig själv. Endast ett fåtal pedagoger använder sig av någon direkt form av textanalys som språkutvecklande stöd i sin undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Svenska som andraspråk
språkutveckling
respons
bedömning
textanalys
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/7547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics