Demokrati "inom ramarna"- Förskollärares tankar om barns inflytande och delaktighet på förskolan. Democracy “Within The Frames” - Democracy Within "The Frames" - Preschool Teachers´ Thoughts of The Influence and Involvement of Children in Preschool

DSpace Repository

Demokrati "inom ramarna"- Förskollärares tankar om barns inflytande och delaktighet på förskolan. Democracy “Within The Frames” - Democracy Within "The Frames" - Preschool Teachers´ Thoughts of The Influence and Involvement of Children in Preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokrati "inom ramarna"- Förskollärares tankar om barns inflytande och delaktighet på förskolan. Democracy “Within The Frames” - Democracy Within "The Frames" - Preschool Teachers´ Thoughts of The Influence and Involvement of Children in Preschool
Author Haglund, Johanna ; Lundin, Kristin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen/examensarbetet är att undersöka och beskriva hur pedagoger i förskolan tänker om och arbetar med läroplanens mål och riktlinjer gällande demokrati och barns inflytande. Frågeställningar: Hur förbereder förskollärare barn för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle? Finns det svårigheter/hinder när det gäller barns möjligheter till delaktighet och inflytande? I vilka sammanhang ges barn möjlighet till inflytande och delaktighet? Kan man se någon skillnad, gällande demokrati, mellan en förskola med profilering mot Reggio Emilia och förskolor med annan profilering? Metod: En kvalitativ undersökning med intervjuer på tre förskolor. Totalt har fem förskollärare medverkat. Resultat: Samtliga pedagoger poängterade att det var viktigt att man började med den demokratiska fostran i förskolan, det är där man formar barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet. Vår undersökning visade att barnen till viss del hade möjlighet till inflytande och delaktighet när det gällde beslut inom de ramar som förskollärarna satt upp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Inflytande
Delaktighet
Förskola
Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/7550 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics