Demokrati "inom ramarna"- Förskollärares tankar om barns inflytande och delaktighet på förskolan. Democracy “Within The Frames” - Democracy Within "The Frames" - Preschool Teachers´ Thoughts of The Influence and Involvement of Children in Preschool

DSpace Repository

Demokrati "inom ramarna"- Förskollärares tankar om barns inflytande och delaktighet på förskolan. Democracy “Within The Frames” - Democracy Within "The Frames" - Preschool Teachers´ Thoughts of The Influence and Involvement of Children in Preschool

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Haglund, Johanna
dc.contributor.author Lundin, Kristin
dc.date.accessioned 2009-01-20T14:38:03Z
dc.date.available 2009-01-20T14:38:03Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7550
dc.description Syftet med uppsatsen/examensarbetet är att undersöka och beskriva hur pedagoger i förskolan tänker om och arbetar med läroplanens mål och riktlinjer gällande demokrati och barns inflytande. Frågeställningar: Hur förbereder förskollärare barn för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle? Finns det svårigheter/hinder när det gäller barns möjligheter till delaktighet och inflytande? I vilka sammanhang ges barn möjlighet till inflytande och delaktighet? Kan man se någon skillnad, gällande demokrati, mellan en förskola med profilering mot Reggio Emilia och förskolor med annan profilering? Metod: En kvalitativ undersökning med intervjuer på tre förskolor. Totalt har fem förskollärare medverkat. Resultat: Samtliga pedagoger poängterade att det var viktigt att man började med den demokratiska fostran i förskolan, det är där man formar barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet. Vår undersökning visade att barnen till viss del hade möjlighet till inflytande och delaktighet när det gällde beslut inom de ramar som förskollärarna satt upp. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Demokrati en
dc.subject Inflytande en
dc.subject Delaktighet en
dc.subject Förskola en
dc.subject Reggio Emilia en
dc.title Demokrati "inom ramarna"- Förskollärares tankar om barns inflytande och delaktighet på förskolan. Democracy “Within The Frames” - Democracy Within "The Frames" - Preschool Teachers´ Thoughts of The Influence and Involvement of Children in Preschool en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics