Kroppsspråkets pedagogiska funktion

DSpace Repository

Kroppsspråkets pedagogiska funktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kroppsspråkets pedagogiska funktion
Author Fridh, Emma ; Ohlsson, Ann-Sofie
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Fridh, Emma & Ohlsson, Ann-Sofie (2009). Kroppsspråkets pedagogiska funktion. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola. Detta examensarbete handlar om hur fyra pedagoger använder och talar om kroppsspråket och dess pedagogiska funktion i förskolan. Tidigare forsknings kring pedagogers kroppsspråk finns inom skolan och då övervägande i de högre åldrarna. Bristen på studier av pedagogers kroppsspråk i förskolan gör denna studie relevant. Syftet är att synliggöra pedagogers praktiska användande och föreställningar kring kroppsspråkets pedagogiska funktion. Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: Hur använder pedagogerna i förskolan sitt kroppsspråk i den pedagogiska verksamheten? Hur talar pedagogerna i förskolan om kroppsspråkets pedagogiska funktion? Vid insamlingen av det empiriska materialet används en stimulated recall-inspirerad metod. Pedagogernas praktiska användande av kroppsspråket dokumenteras med videokamera och används sedan som ett diskussionsunderlag i efterföljande intervjuer. Arbetet har sin teoretiska utgångspunkt i Gardners teori om den kroppsliga intelligensen. Resultaten visar att pedagogerna använder kroppsspråkliga uttryck i sin kommunikation med barnen för att förmedla olika budskap samt att de anpassar sitt kroppsspråk individuellt och kontextuellt. Sammanfattningsvis visar studien att kroppsspråkets pedagogiska funktion omfattar både hur pedagoger tonar in barns kroppsspråk samt hur pedagoger vidare anpassar sitt användande av sitt eget kroppsspråk efter barn, situation och målsättning. Nyckelord: Kroppsspråk, pedagoger, funktion, kommunikation, kroppslig intelligens
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kroppsspråk
pedagoger
funktion
kroppslig intelligens
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/7551 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics