The Need for Play and Creativity in Children’s Rehabilitation Process: a Field Study in the Philippines

DSpace Repository

The Need for Play and Creativity in Children’s Rehabilitation Process: a Field Study in the Philippines

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title The Need for Play and Creativity in Children’s Rehabilitation Process: a Field Study in the Philippines
Author Lekman Hansen, Camilla ; Pedersen, Lena
Date 2009
English abstract
The situation of children in the Philippines is not in accordance with the rights stipulated under the CRC. The extreme poverty and widespread corruption in the country creates an abusive and neglectful environment for people, with children being the most severely affected. The Philippine state does not appear to respect, protect and fulfil its obligations under international law. Other agents, such as NGOs therefore assume responsibility to fulfil the needs of children. Many children are maltreated and in need of rehabilitation. This thesis is based on a field study focusing on the work performed by two NGOs in the Philippines that help children renew their lost childhood. The aim is to draw attention to the needs the child has in their development and wellbeing, especially the need for play and creativity. Two needs that tend to get overlooked in the assessment of the best interest of the child.
Swedish abstract
De förhållanden som många filippinska barn lever under stämmer inte överens med de rättigheter de har under barnkonventionen. Extrem fattigdom och utbredd korruption gör att människor lever under svåra livsförhållanden och de värst utsatta är barnen. Den filippinska staten varken respekterar, skyddar eller uppfyller dess skyldigheter under internationell lag. Därför måste andra aktörer, som olika NGOs, ta på sig ansvaret för att barnens behov ska bli uppfyllda. Många barn från försummande och utnyttjande situationer är i behov av rehabilitering. Denna uppsats är baserad på en fältstudie med fokus på det arbete som två NGOs på Filippinerna utför för att ge barn tillbaka deras förlorade barndom. Syftet är att väcka uppmärksamhet kring de behov som barn har för deras utveckling och välbefinnande, speciellt behovet av lek och kreativitet, två behov som tenderar att komma i skymundan i arbetet för barnets bästa.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Subject Human Rights
Children's Rights
Fieldstudy
Philippines
Rehabilitation
Play
Creativity
Maltreatment
abuse & neglect
Handle http://hdl.handle.net/2043/7560 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics