Konfliktens vara eller inte vara? - En undersökning av elevers och pedagogers syn på konflikter

DSpace Repository

Konfliktens vara eller inte vara? - En undersökning av elevers och pedagogers syn på konflikter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konfliktens vara eller inte vara? - En undersökning av elevers och pedagogers syn på konflikter
Author Söderlund, Jennie
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning/Abstract Söderlund, Jennie (2009). Konfliktens vara eller inte vara? – En undersökning av elevers och pedagogers syn på konflikter. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med undersökningen är att jämföra hur elever och pedagoger ser på de konflikter de stöter på i skolorna och om de har samma åsikter kring vad en konflikt egentligen är. Eftersom begreppet konflikt har många olika definitioner har jag valt att redovisa några som är viktiga att känna till för att förstå varför det en person uppfattar som en konflikt inte uppfattas likadant av en annan. En annan stor faktor till varför konflikter uppstår är kommunikation, några viktiga faktorer för en lyckad kommunikation samt en förenklad förklaring på hur människor kommunicerar har jag också inkluderat. Arbetet är upplagt kring följande frågeställningar: • Hur definierar pedagoger/elever begreppet konflikt? • Hur ser pedagogerna på konflikterna? • Hur ser eleverna på konflikterna? I analysen visar jag resultat från mina intervjuer med totalt 12 elever från två olika skolor, en pedagog samt enkäter och ett observationsschema. Det har blivit synligt att vad elever och pedagoger anser vara en konflikt är inte alltid samma sak. Nyckelord: Konflikter, pedagogens syn, elevens syn, kommunikation, interaktion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Konflikter
Pedagogers syn
Elevers syn
Kommunikation
Interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/7561 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics