Hur kan elever bli delaktiga i bedömningsarbetet? Lärares syn på möjligheter och problem i praktiken

DSpace Repository

Hur kan elever bli delaktiga i bedömningsarbetet? Lärares syn på möjligheter och problem i praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan elever bli delaktiga i bedömningsarbetet? Lärares syn på möjligheter och problem i praktiken
Author Kunz, Camilla
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning I denna uppsats undersöker jag i kvalitativa intervjuer med tre lärare, på vilket sätt elever i svenska grundskolor (årskurs 7-9) deltar i bedömningsarbetet, och vilka olika problem som lärare upplever i samband med detta. Resultaten visar att de mest framträdande svårigheterna anses vara tidsbristen, och problem i samband med elevers förutsättningar. Tydligt är dock att orsaker till många av dessa problem redan finns grundlagda i arbetet med styrdokumenten och skolorganisationen. Lösningen på många av problemen kan vara utom lärarnas räckvidd, medan andra problem kan minska på längre sikt genom lärares och elevers ökade träning i bedömningsarbetet. En skolutveckling i riktning mot ett ökat elevdeltagande i bedömningen kräver att lärare tydligt kommunicerar med varandra och med eleverna, samt feedback till skolledning och forskning, så att kraven på lärarna kan bli realistiska och arbetsbördan rimlig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömningsmatriser
delaktighet
elevdeltagande
feedback
formativ bedömning
kamratbedömning
metakognition
portfölj
självbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7563 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics