Den deduktiva grammatikundervisningens inverkan på tyskelevers interlanguage

DSpace Repository

Den deduktiva grammatikundervisningens inverkan på tyskelevers interlanguage

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den deduktiva grammatikundervisningens inverkan på tyskelevers interlanguage
Author Kaleja, Bernadette
Date 2008
English abstract
This degree project is based on four questions and one hypothesis about the effects of deductive grammar instruction on the interlanguage of pupils who are learning German. The study attempts to show whether the deductive method favours a certain group of pupils due to ethnicity and gender. The study consists of a Grammaticality Judgement Test and a set of interviews conducted on pupils who are learning German as their optional choice of a foreign language in the upper primary school years 8 and 9. The grammatical structures that the pupils are tested on were taught spring term 2008 in connection with the regular German language lessons. By assuming that some kind of learning has occurred, the pupils were asked to explain how it took place. The results show that the deductive grammar instruction appears to favour girls with Swedish background as well as girls with a foreign background.
Swedish abstract
Detta examensarbete baserar sig på fyra frågeställningar och en hypotes kring hur den deduktiva grammatikundervisningen påverkar tyskelevers interlanguage. Undersökningen försöker visa om den deduktiva metoden t.ex. gynnar en viss elevgrupp beroende på etnicitet och genus. Undersökningen består av ett Grammaticality Judgement Test och en intervjuundersökning bland elever i grundskolans senare år skolår 8 och 9 som läser tyska som språkval. De grammatiska strukturerna som undersöks har eleverna redan blivit testade på vt 2008 i samband med den ordinarie tyskundervisningen. Genom att utgå ifrån att någon form av inlärning har inträffat tillfrågas eleverna om hur denna har skett. Resultatet visar att den deduktiva grammatikundervisningen tycks gynna flickor av både svensk och utländsk bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject deduktiv metod
etnicitet
explicit och implicit inlärning
genus
Grammaticality Judgement Test
interlanguage
språkinlärning och språkutveckling
tysk grammatik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7565 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics