Om att lära på riktigt - En retrospektiv undersökning om projektet Lära på riktigt och om KME som metod

DSpace Repository

Om att lära på riktigt - En retrospektiv undersökning om projektet Lära på riktigt och om KME som metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om att lära på riktigt - En retrospektiv undersökning om projektet Lära på riktigt och om KME som metod
Author Sarfelt Nilsson, Johan ; Björklund, Sara
Date 2009
Swedish abstract
KME är förkortningen för huvudämnet Kultur, media, estetik på lärarutbildningen på Malmö högskola. KME-pedagoger strävar efter att i vardagen bearbeta innehåll genom att använda sig av olika former av kommunikation såsom estetiska uttrycksformer. Syftet med vårt arbete är att undersöka om det finns något värde i att ha KME-pedagoger i skolan genom att se på vad personer som deltagit i projektet Lära på riktigt anser att det har lett till. Genom att utföra kvalitativa intervjuer två år efter projektet med elever och pedagoger som har arbetat enligt KME:s formuleringar vill vi få kunskap om huruvida denna undervisningsform uppfattas som lek eller lärorik. Vi vill ta reda på om det praktiska arbetet kring filmskapande, som ligger inom ramen för KME:s grundtankar, kan vara en hjälp då det kommer till att förvärva kunskap. I vår granskning har vi använt oss av litteratur som behandlar kunskap, identitet och estetiska lärprocesser. Undersökningen visar att eleverna och deras lärare genom projektet har tillgodogjort sig olika lärdomar och kunskaper. Klimatet i klassen förändrades även till det bättre. Vi ser dock att de nackdelar som belyses hade gått att undvika om vi som pedagoger varit tydligare med vissa aspekter rörande innehållet samt att övrig personal på skolan hade varit mer samstämda och informerade i projektet. Alltså ser vi inte detta som en kritik mot KME i sig. Vi vill poängtera att KME som metod är ett gott alternativ i dagens skolklimat men att det inte på något sätt bör vara det enda alternativet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject KME
Projekt
Kunskap
Identitet
Estetiska lärprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/7581 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics