Bortom det praktisk-estetiska - en undersökning av de praktisk-estetiska ämnena i grundskolan

DSpace Repository

Bortom det praktisk-estetiska - en undersökning av de praktisk-estetiska ämnena i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bortom det praktisk-estetiska - en undersökning av de praktisk-estetiska ämnena i grundskolan
Author Arildsson, Peter ; Lilje, Elin
Date 2008
Swedish abstract
Vi har i det här arbetet inriktat oss på att ur ett elevperspektiv undersöka tendenserna till barns och ungas utveckling i kommunikation och samarbete i de praktisk-estetiska ämnena. Vi har valt att undersöka detta ur ett sociokulturellt perspektiv av den orsaken att vi anser att det är en teori som redan finns inom det praktisk-estetiska fältet. Vår undersökning har grundat sig i följande frågeställningar: Vad betyder begreppen kommunikation och samarbete enligt eleverna? Hur kommunicerar och samarbetar eleverna i dessa ämnen? Kan dessa ämnen bidra till elevernas utveckling i samarbete och kommunikation och i så fall hur? Dessa frågeställningar har vi undersökt med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer på två skolor inom Malmö kommun. I undersökningen kom vi fram till att de praktisk-estetiska ämnena har en betydande roll för elevernas utveckling i kommunikation och samarbete. Med stöd av det sociokulturella perspektivet bekräftar vi de praktisk-estetiska ämnenas plats i grundskolan. Ett ökat inslag av det sociokulturella perspektivet i grundskolan anser vi borde bidra till ökad inlärning och social utveckling hos eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kommunikation
samarbete
praktisk-estetiska ämnen
slöjd
idrott & hälsa
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/7582 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics