Musikvetenskap i grundskolan

DSpace Repository

Musikvetenskap i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musikvetenskap i grundskolan
Author Ekenstierna, Sofie
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete är inriktat på musikundervisningen och dess olika praktiska och teoretiska delar. I en enkätundersökning har elever fått svara på vilken syn de har på musikundervisningen och hur de kan ha användning av den i framtiden. En musiklärare har intervjuats för att ge ett lärarperspektiv på de frågor som väckts hos mig som författare, när jag gått igenom resultatet av enkätfrågorna. Syftet med undersökningen har varit att se vilken syn elever har på musikundervisning. I undersökningen har jag använt litteratur från musikvetenskapliga sammanhang för att försöka få fram fakta och åsikter kring de olika svar som framkommit av enkätundersökningen. Resultatet av enkätundersökningen visar att många elever ser musikundervisningen som ett roligt ämne där de får lära sig att spela instrument men de tar inte undervisningen helt på allvar och en del har svårt att se att de har nytta av musikundervisningen i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Musikvetenskap
Musikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics