Att föra in teorier och erfarenheter från marginalen

DSpace Repository

Att föra in teorier och erfarenheter från marginalen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Att föra in teorier och erfarenheter från marginalen
Author Ek, Anne-Charlotte
Date 2008
Swedish abstract
I detta paper tittar jag tillbaka på det högskolepedagogiskt projekt jag arbetet i tillsammans med fyra andra kollegor vid Malmö högskola under två år. Under projekttiden var det i första hand frågor kring studenternas kunskapsprocesser som var i fokus, i detta paper är det en reflektion över utgångspunkter, lärdomar och erfarenheter jag som lärare, projektledare och forskare gjort till följd av projektet Explicit Use of Structural Tensions in the Encounter with Academic Culture - Learning from a Feminist Epistemological Perspective
Conference
NU (2008 : Lund, Sweden)
Publisher Centre for Educational Development
Language swe (iso)
Subject heterogena studentgrupper
lärstilar och dialogiska undervisningsformer
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/7587 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics