"Omsorg är spindeln i nätet"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hofmann, Gisela
dc.date.accessioned 2009-01-22T11:59:19Z
dc.date.available 2009-01-22T11:59:19Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7593
dc.description I denna studie studerar jag validering av reell kompetens i barnskötaryrket. Det innebär att jag undersöker vad som kan vara att ha ”omsorg om” en annan individ, genom att intervjua validerare, vilka är de som bedömer och validerar denna kompetens. De som blir validerade genom att deras kompetens blir bedömd har intervjuats om vad de uppfattar är att ha ”omsorg om” barn och unga. Omsorg om anges som förhållningssätt i programmål för utbildningen på Barn- och fritidsprogrammet. Resultatet visar att det finns kompetenser som kan iakttas i arbetet. Det kan vara hur validanden interagerar i möten genom känslor och attityd. Det kan vara de värderingar som förtydligas i den kommunikation som en validand har med en annan individ. Metoder som använt i undersökningarna har varit kvalitativa. Validerare har intervjuats utifrån teman om omsorg och validander utifrån vad det uppfattar är omsorg om barn och unga med livshistoriemetoden. en
dc.description.abstract This study is about validation of real competence within the child care profession. This means to investigate what to take care of another individual can prove to be through interviews with valuators who judge and validate this competence. Those who get validated through judgments of their competence have also been interviewed about what they consider the concept to take care of children and young people to be. Care about is stated as a direction in the “programme goal” of the education The child- and recreation programme. The interviews are conducted to develop comprehension of how real competence can be judged. The result shows that there are competences which can be observed in the work. This could be how the valuated person interacts in meetings through feelings and attitudes. It can also be the assessments that get elucidated in the communication which the valuated person has with another valuated individual. The methods of the investigations have been qualitative. Valuators have been interviewed out of the theme care and the persons who are valuated out of how they perceive care about children and young people with the method of life history. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Bran- och fritidsprogrammet en
dc.subject barnsöktare en
dc.subject bedömning en
dc.subject förhållningssätt en
dc.subject förskolan en
dc.subject kvalitativ intervju en
dc.subject livshistoriemetod en
dc.subject omsorg en
dc.subject validand en
dc.subject validerare en
dc.subject värdegrund en
dc.title "Omsorg är spindeln i nätet" en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics