En studie av pedagogers tankar om korrektion av elevtexter

DSpace Repository

En studie av pedagogers tankar om korrektion av elevtexter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av pedagogers tankar om korrektion av elevtexter
Author Liljeqvist, Marie ; Andersson, Kajsa
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Andersson, Kajsa och Liljeqvist, Marie (2008). En studie av pedagogernas tankar om Korrektion av elevtexter. Malmö högskola: lärarutbildningen. Syftet är att undersöka sex pedagogers tankar om skrivutveckling, och relatera dessa till elevernas erfarenheter. Våra frågeställningar är: • Hur motiverar de utvalda pedagogerna valet mellan att korrigera eller inte korrigera i elevernas skrivna texter? • Vad anser eleverna om skrivträning och att bli korrigerade? För att få svar på de här frågorna har vi intervjuat sex pedagoger på två olika skolor. Därefter delade vi även ut en och samma elevtext till pedagogerna som de skulle korrigera på sitt sätt. Vi använde oss också av en elevenkät som vi fyllde i samtidigt som vi intervjuade 60 elever. I arbetet har vi tagit med teoretiskt bakgrund för att vi skall kunna få svar på våra frågeställningar och analysera vårt resultat. Läsaren får inblick om olika litteraturer och vad forskare anser om skrivutveckling och deras syn på korrektion av elevtexter. Våra viktigaste slutsatser är: • Det inte är rätt att korrigera allt, för då anser vi att skrivlusten kan hämmas. I vårt resultat har vi fått fram att eleverna på skola B tycker det är roligare att skriva än eleverna på skola A. • Eleverna på skola A får inte lov att skriva fritt i början av sin skoltid. Med hjälp av våra elevenkäter fick vi reda på att de här eleverna tycker mest om att skriva fritt. • Samtliga pedagoger använder sig av skrivstil fast det inte står i kursplanen för svenska. Resultatet visade att många elever tycker skrivstil är det roligaste av våra alternativ.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Korrektion
skolår 1-3
skrivträning
elevtext
kursplanen i svenska
Handle http://hdl.handle.net/2043/7594 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics