Lärares tankar kring arbete med det sociala klimatet i skolklasser

DSpace Repository

Lärares tankar kring arbete med det sociala klimatet i skolklasser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares tankar kring arbete med det sociala klimatet i skolklasser
Author Barringer, Marie ; Nilsson, Diana
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om lärares tankar och uppfattningar kring deras arbete med det sociala klimatet i skolklasser. Det innehåller lärarnas beskrivningar om vad och hur de arbetar samt hur de definierar begreppet ”arbetet med det sociala klimatet i skolklasser”? Syftet med detta arbete är att försöka belysa hur lärare tänker kring och arbetar med det sociala klimatet i skolklasser. Frågeställningarna är: Hur tänker lärare om arbetet med det sociala klimatet i klassen? Upplever lärare att de arbetar med det sociala klimatet i klassen och hur i så fall? Varför anser sig lärarna arbeta med det sociala klimatet i klassen? Vad kan lärarna se som den bästa lösningen för att kunna skapa och upprätthålla ett gott socialt klimat i klassen, ett drömscenario? Människosyn, motivationsteori och sociokulturell teori, är de teoretiska utgångspunkterna för vårt arbete. Genomförandet vid den empiriska undersökningen består i enkätundersökning och kvalitativa intervjuer med lärare. Undersökningsgruppen består av lärare i årskurs F-5, i två olika skolor i södra Sverige. Resultaten visar att de flesta lärare anser sig arbeta med det sociala klimatet i skolklasser. Många anger att de gör det varje dag. De flesta upplever att de ägnar sig åt planerade övningar kring ämnet. Vi drar slutsatsen att många lärare inte upplever att arbete med det sociala klimatet innefattar det vardagliga samspelet under alla skolans lektioner. Många lärare verkar tänka på arbetet även som konflikthantering i vardagen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Atmosfär
Skola
Socialt klimat
Uppfattningar
Värdepedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7600 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics