Musik, språk och lärande. Intervjustudie av förskollärares syn på musik som metod för språkutveckling

DSpace Repository

Musik, språk och lärande. Intervjustudie av förskollärares syn på musik som metod för språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musik, språk och lärande. Intervjustudie av förskollärares syn på musik som metod för språkutveckling
Author Lilje, Ramune ; Nilsson, Jeanette
Date 2009
Swedish abstract
Lilje, Ramune & Nilsson, Jeanette (2008). Musik, språk och lärande. Intervjustudie av förskollärares syn på musik som metod för språkutveckling. Lärarutbildningen: Malmö högskola. Examensarbetet handlar om hur förskollärarna på musik- och språkprofilerade förskolor resonerar kring musikens relation till språk. Förskollärarnas arbetsplatser ligger på tre mindre orter utanför Malmö. Syftet med examensarbetet är att belysa hur förskollärarna resonerar kring musik samt vilken betydelse musiken har för barns språkutveckling. Våra frågeställningar är: • Hur resonerar förskollärare kring musik som språkstimulerande metod? • Vilka olika områden inom språkets lärande anser förskollärarna att musik utvecklar? Vår undersökningsgrupp består av sju stycken förskollärare som vi har intervjuat. Resultatet visar att förskollärarna har förståelse för att språket och musikens rytmer är förankrade hos barnen och att detta har betydelse för barns språkutveckling. Språkets lärande inom kommunikation och samspel kan barnen stimulera via musiken. Våra slutsatser utifrån intervjuerna och forskning är att musik och språk är nära sammanlänkande och att förskollärarna har en tydlig bild av detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject musik
språkutveckling
samspel
kommunikation
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/7603 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics