Barns musikaliska utveckling från 0 till 10 år och pedagogens förhållningssätt till denna utveckling

DSpace Repository

Barns musikaliska utveckling från 0 till 10 år och pedagogens förhållningssätt till denna utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns musikaliska utveckling från 0 till 10 år och pedagogens förhållningssätt till denna utveckling
Author Leinonen, Lars ; Xhemajli, Ardita
Date 2009
English abstract
The purpose of this essay is to study the musical development of children between the ages of 0-10 years old. The essay describes the child’s motoric and cognitive aspects of the musical development and a way of approach to this development. The essay describes earlier research on the area and through interviews a connection is made to present educational work. The results points out connections between the child’s motoric and cognitive musical development and the educators work.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka barnets musikaliska utveckling i åldrarna 0 till 10 år. Uppsatsen redogör för de motoriska och kognitiva aspekterna av barnets musikaliska utveckling och på vilket sätt musikpedagogen kan förhålla sig till denna utveckling. Arbetet redogör för tidigare forskning på området och med hjälp av intervjuer förankras denna forskning i pågående pedagogiskt arbete. Resultaten pekar på kopplingar mellan barnets motoriska och kognitiva musikutveckling och pedagogens arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musikutveckling
musikpedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/7607 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics