Med viljan att förändra - En diskursanalys om förväntad ungdomssexualitet

DSpace Repository

Med viljan att förändra - En diskursanalys om förväntad ungdomssexualitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med viljan att förändra - En diskursanalys om förväntad ungdomssexualitet
Author Engdahl, Marielle ; Olsson, Marie-Louise
Date 2009
Swedish abstract
Vår övertygelse är att vi blir någon i mötet med andra. Vi är därför intresserade av att undersöka vilken kunskap som förmedlas i den sociala processen mellan den professionella och ungdomen. Denna studie har för avsikt att ge ett perspektiv på hur ungdomars sexualitet förväntas ta sig uttryck och vilka konsekvenser detta får. Vilka normer och regler är det vuxenvärlden förmedlar i mötet med ungdomarna. Våra centrala frågeställningar är: Vilka antaganden görs om ungdomssexualitet idag? Vilka relationer förväntas ungdomarna ha och hur ser ungdomarnas handlingsutrymme ut? Vi har studerat ett metodmaterial, framtagit av Malmö stad. Materialet är tänkt att användas som ett verktyg i sex- och samlevnads undervisning för ungdomar i grundskolan. Genom att göra en diskursanalys på materialet fann vi att trots önskan om att bryta heteronormativitet och arbeta mot homofobi var det inte helt enkelt att uppnå denna önskan. Normer och värderingar tenderar att vara så starkt befästa att trots en medvetenhet styrs de professionella av de rådande normerna kring sexualitet. Samtidigt som vi fann att traditionella könsroller riskerade att befästas kunde de lika gärna uppfattas som provocerande och bli möjliga att ifrågasättas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskurs
heteronormativitet
sexualitet
social konstruktionism
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/7624 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics