Chefers psykosociala arbetsmiljö - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön hos chefer i den offentliga sektorn

DSpace Repository

Chefers psykosociala arbetsmiljö - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön hos chefer i den offentliga sektorn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Chefers psykosociala arbetsmiljö - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön hos chefer i den offentliga sektorn
Author Mårdklint, Cecilia ; Olsson, Malin
Date 2009
Swedish abstract
Globaliseringen av de internationella ekonomierna och internationella influenser har under de senaste decennierna fått stor genomslagskraft i svensk förvaltningspolitik. En följd av reformen är krav på styrning av den offentliga sektorn liknande den privata med en mera företagsliknande styrningsmodell med ekonomin i fokus. En annan följd av reformen är att chefer närmast produktionen i den offentliga sektorn idag har ett stort ansvar för kommunikationen mellan de chefer de har över sig och medarbetarna. Detta kan påverka chefens psykosociala arbetsmiljö och det är vad som denna uppsats behandlar. Vi undersöker hur chefer upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö. Syftet är att skapa förståelse kring denna yrkeskategoris psykosociala arbetsmiljö. Metoden i vår studie är en kvalitativ intervjustudie med ett utforskande forskarintresse. Vi har intervjuat tre chefer som arbetar närmast produktionen inom offentlig verksamhet i Skåne. Fokus i studien ligger på chefernas upplevda arbetsmiljö och hur vi kan förstå denna. Uppsatsen diskuterar de konsekvenser som kan uppkomma om chefers psykosociala mående är dåligt. I uppsatsen belyses också vikten av ett gott psykosocialt mående för chefer. Ett resultat i undersökningen visade att en faktor som påverkar det psykosociala måendet är de förväntningar chefen ställer på sig själv och hur väl chefen lyckas leva upp till dem.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsmiljö
Beteenden
Chef
Humanistisk teori
Känslor
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/7625 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics