Stress hos barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stress hos barn i förskolan
Author Karlsson, Sofia
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger uppfattar stress hos barn. Mina frågeställningar blir därav: Hur uppfattar pedagogerna negativ stress hos barn? Hur försöker pedagogerna hjälpa stressade barn och hur arbetar de stressförebyggande? För att svara på dessa frågor har jag valt att genomföra intervjuer med tre pedagoger som arbetar i förskolan. Jag har ställt fasta frågor och vid några tillfällen ställt följdfrågor för att få så detaljrika svar som möjligt. Resultatet visar på att alla pedagogerna hade reflekterat kring stressade barn, dock i olika omfattning. Pedagogerna hade alla uppfattat negativ stress i sina barngrupper och kunde mer eller mindre ge utförliga beskrivningar på orsaker till stress och hur stress yttrade sig. Pedagogerna var alla överens om att barn utsätts för mer stress ju större gruppen är, då barnen har fler att ha fungerande relationer med, samt att det är svårare för pedagogen att möta/se varje barn. Som förebyggande metod lyfte två pedagoger fram massage. Pedagogens eget beteende lyftes även fram här, då det ansågs att en lugn pedagog som inte själv är stressad skapar en lugn barngrupp med mindre stressade barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/7629 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics