PATIENTS’ EXPERIENCE OF CARE MEASURES IN VENOUS LEG

DSpace Repository

PATIENTS’ EXPERIENCE OF CARE MEASURES IN VENOUS LEG

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title PATIENTS’ EXPERIENCE OF CARE MEASURES IN VENOUS LEG
Author Fjaestad, Stella ; Lundgren, Moa
Date 2009
English abstract
The aim of this systematic literature review was to examine how patients perceived their risk of venous leg ulcers and its care measures. The literature study was based on a method of Forsberg & Wengström (2003). Ten scientific articles included in the literature study. The results showed that patients' perceptions of venous leg ulcers have a negative impact on their lives. Among the patients was a constant worry and fear of possible complications, external violence against the bone or the wound and feelings of hopelessness regarding the wound healing. More research is needed to reach a clearer understanding of these patients experience of their ulcers and the experiences of its care measures.
Swedish abstract
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur patienter upplever sitt venösa bensår och dess omvårdnadsåtgärder. Litteraturstudien grundades på metod av Forsberg & Wengström (2003). Tio vetenskapliga kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien. Resultatet visade på att patienters upplevelser av venösa bensår hade en negativ inverkan på livet. Hos patienterna fanns en ständig oro och rädsla för eventuella komplikationer, yttre våld mot såret samt känslor av hopplöshet gällande sårläkningen. Mer forskning krävs för att få en tydligare förståelse för dessa patienter och deras upplevelser av deras bensår samt upplevelser kring omvårdnadsbehandlingen vid venösa bensår.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject venous leg ulcers
nursing care
experience
nurse
Handle http://hdl.handle.net/2043/7636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics