Varje möte är ett nytt möte

DSpace Repository

Varje möte är ett nytt möte

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varje möte är ett nytt möte
Author Alm, Carina ; Mårtensson, Evelina
Date 2009
English abstract
The aim with this study was to examine how nurses state that they carry out an admission interview with adult patients. Data collection was carried out with semi-structured record interviews at a nursing ward in south Sweden, where six of the nurses were interviewed. The information of the interviews was transcripted and analyzed with help of content analysis. The result was presented in five question areas, based on questions from the question form. It emerged that the nurses carried out their admission interviews on the basis of the patient´s general condition, work load at the nursing ward and if the admission interview was planed or emergent. Keywords: Carry out admission interview, content analysis, nurses, patient, question form.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor uppger att de genomför ankomstsamtal med patienter. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade bandade intervjuer på en vårdavdelning vid ett sjukhus i södra Sverige, där sex sjuksköterskor intervjuades. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. Resultatet redovisas utifrån de frågeområden, som bygger på frågorna i intervjuguiden. Det framkom att sjuksköterskorna genomför sina ankomstsamtal i princip utifrån samma struktur men med hänsyn tagen till patientens allmäntillstånd, om ankomstsamtalet är planerat eller akut samt hur arbetsbelastningen på avdelningen är vid det aktuella tillfället. Nyckelord: Genomförande av ankomstsamtal, innehållsanalys, intervjuguide, patient, sjuksköterskor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/7637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics