Mjuk massage vid agiterat beteende

DSpace Repository

Mjuk massage vid agiterat beteende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mjuk massage vid agiterat beteende
Author Spangfort, Kajsa ; Svensson, Nathalie
Date 2009
English abstract
With a growing proportion of elderly in the population, the number of people suffering from dementia will increase. A large part of them show agitated behaviours which are difficult for their surrounding to cope with. Research shows the dangers when this behaviour is treated with drugs. New non-pharmacological methods need to be developed. The aim of the present literature study was to examine the possible effects of massage in the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia. The results are based on eight quantitative and two qualitative articles. The literature study finds that massage as an intervention can decrease some agitated behaviours, above all physical nonaggressive behaviour, and decrease anxiety and increase relaxation.
Swedish abstract
Med en växande åldrande befolkning ökar även andelen demenssjuka. En stor del av dem uppvisar agiterade beteenden som är svåra att hantera för anhöriga och personal. Uppmärksammade rön visar på risken att behandla dessa beteenden med läkemedel. Nya icke-farmakologiska metoder behöver utvecklas. Syftet med studien var att, genom litteraturstudier, undersöka om mjuk massage ger resultat vid behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Resultatet bygger på åtta kvantitativa och två kvalitativa artiklar. I litteraturstudien framkommer att mjuk massage som intervention kan minska vissa agiterade beteenden, framförallt motorisk oro, samt leda till minskad oro och ångest och ge avslappning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agiterat beteende
Avslappning
Demens
Litteraturstudie
Mjuk massage
Oro
Ångest
Handle http://hdl.handle.net/2043/7640 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics