Dyskalkyli skolans stöd- och hjälpinsatser - en demokratisk rättighet

DSpace Repository

Dyskalkyli skolans stöd- och hjälpinsatser - en demokratisk rättighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dyskalkyli skolans stöd- och hjälpinsatser - en demokratisk rättighet
Author Johansson, Gunilla ; Tykeson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Gunilla Johansson och Maria Tykeson "Dyskalkyli skolans stöd- och hjälp - en demokratisk rättighet". Syftet med examensarbetet är att synliggöra fenomenet dyskalkyli samt hur detta hanteras av pedagoger och specialpedagoger på några skolor. Våra frågeställningar är följande: Hur urskiljer och kartlägger pedagoger på aktuella skolorna elevernas matematiska svårigheter? Hur ser de matematiska svårigheterna ut, dvs vilka typer av matematiska svårigheter förekommer? I vilken omfattning skickas eleverna vidare för bedömning eller utredning för att urskilja om det förekommer svårigheter som skulle kunna leda en diagnos så som t ex dyskalkyli? Vilket stöd- och vilken hjälp får eleverna med matematiska svårigheter på de aktuella skolorna? Våra teoretiska utgångspunkter utgår ifrån Björn Adler, Gudrun Malmer och Gunnar Sjöberg som alla skriver om dyskalkyli matematiska svårigheter och bedömningar samt utredningar. För att få svar på våra frågor, intervjuade vi pedagoger och specialpedagoger ifrån tre olik skolor i nordvästra Skåne. Det vi kom framtill genom vår empiriska undersökning är att skolorna skickar iväg elever för kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, men ber inte alltid om att eleverna samtidigt ska screenas för svårigheter i matematik. De med svårigheter endast i ämnet matematik skickas inte iväg till utredning alls, vad som framgick av intervjuerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dyskalkyli
matematiska svårigheter
åtgärder
stöd- och hjälpinsatser
pedagoger
specialpedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/7648 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics