Utevistelse och hälsa på förskolor

DSpace Repository

Utevistelse och hälsa på förskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utevistelse och hälsa på förskolor
Author Palmgren, Helene ; Oknelid, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om barns hälsa och hur barngrupperna på förskolorna har förändrats i ett historiskt perspektiv. Vårt syfte har varit att undersöka hur sjukfrånvaron ser ut på tre olika förskolor. Frågeställningarna vi utgått från när vi skrivit vårt arbete är: Hur ser barns sjukfrånvaro ut, på olika typer av förskolor? Hur har de aktuella barngrupperna och barnens hälsa och utevistelse förändrats under åren? Hur påverkas barnens fysiska aktivitet av föräldrarnas motionsvanor? ser
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hälsa
utveckling
utomhusmiljö
fysisk aktivitet
föräldrapåverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7649 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics