Jämställt språk i läroböcker - en jämförande textanalys av läroböcker i svenska för gymnasiet ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Jämställt språk i läroböcker - en jämförande textanalys av läroböcker i svenska för gymnasiet ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställt språk i läroböcker - en jämförande textanalys av läroböcker i svenska för gymnasiet ur ett genusperspektiv
Author Freiding, Lina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur genus skildras i två kapitel från två läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet. Dessa läroböcker är skrivna med cirka tjugo års mellanrum av samma författare men utifrån två olika läroplaner. Studien undersöker vilken förändring, ur ett genusperspektiv, som har skett under denna tid och om dessa förändringar stämmer överens med läroplanernas utveckling. En kvalitativ textanalys användes för att undersöka de två kapitlen. I resultatredovisningen framkommer det att utvecklingen i läroböckerna visar en positiv trend över tid mot ett mer jämställt språk och perspektiv. Den äldre läroboken är på ett tydligt vis skriven utifrån manliga erfarenheter medan den yngre lärobokens tendenser antyder en välvilja att uttrycka sig genusmedvetet helt i enlighet med vad dess läroplan efterfrågar. Detta är dock problematiskt och generellt saknas det i båda läroböckerna reflektion kring varför samhället då och nu har mannen som norm. Min slutsats är att texterna i läroböckerna har utvecklats i riktning mot en mer genusneutral framställning, men att de ännu inte använder ett jämställt språk.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
läroboksanalys
lärobokstext
läroplaner
stereotyper
svenskämnet
jämställt språk
könsdiskurs
identifikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/7650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics