Gamla pedagoger i den nya moderna skolan

DSpace Repository

Gamla pedagoger i den nya moderna skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gamla pedagoger i den nya moderna skolan
Author Johansson, Sigurd
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att få förståelse för John Deweys pedagogik och dess nutida betydelse i relation till en grupp lärares uppfattning om pedagogik, undervisning och demokrati. Syftet är också att utröna huruvida yrkeslärare och ämneslärare skiljer sig åt i dessa av-seenden. För att uppnå mitt syfte har jag valt att göra en kvalitativ studie. Jag har då använt mig av enkäter med ett antal frågeställningar och har även genomfört några intervjuer. Resultatet visar vissa skillnader mellan de olika lärarkategorierna vad gäller sättet att undervisa. Yrkeslärarna visade sig ha större tilltro till Dewey och hyllar liksom han tesen ”Learning by doing” Slutsatsen i min undersökning är att det finns skillnader mellan de olika lärarkategorierna, men det som verkligen fångade mitt intresse för Dewey är att hans pedagogik fortfarande är fullt gångbar i den svenska skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject John Dewey
pedagogik
teoretisk utbildning
praktisk utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7656 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics