ett yrke- ett lärande- en identifikation

DSpace Repository

ett yrke- ett lärande- en identifikation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ett yrke- ett lärande- en identifikation
Author Hörlin Hartmann, Katarina ; Wenster, Ulrika
Date 2009
Swedish abstract
Avsikten med vår studie har varit att undersöka vilken yrkesroll eller vilka yrkesroller några yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammet kan identifiera sig med samt vad som ligger till grund för denna identifiering. Dessutom har vi velat ta reda på möjligheten att kombinera tidigare yrkesidentitet med läraridentiteten. För att nå vårt syfte har vi använt metoden intervjuer, där sex yrkeslärare intervjuats. Det vi funnit i intervjumaterialet är att undervisningen på HR-programmet genomsyras av yrkeslärarens båda yrkesroller. Vi har kunnat se att yrkesläraren fortfarande har en stark yrkesidentitet tillhörande restaurangbranschen. Vi har också funnit att yrkesläraren har en annan bild av restaurangbransch, skola och lärande idag jämfört med då hon själv var aktiv inom branschen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject yrkeslärare
läraridentitet
yrkessocialisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/7660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics