Klass och etnicitet på utomhusförskola - en studie utifrån föräldrarnas bakgrund

DSpace Repository

Klass och etnicitet på utomhusförskola - en studie utifrån föräldrarnas bakgrund

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klass och etnicitet på utomhusförskola - en studie utifrån föräldrarnas bakgrund
Author Fryczynska, Izabela ; Persson, Sara
Date 2009
Swedish abstract
Fryczynska, Izabela, Persson, Sara (2008). Klass och etnicitet på utomhusförskola. En studie utifrån föräldrarnas bakgrund. [Class and ethnicity in an outdoor preschool. A study on the basis of the parents' background]. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Detta examensarbete behandlar sociala klass- och etnicitetsförhållanden på en utomhus-förskola utifrån föräldrarnas bakgrund i en medelstor stadsdel i Malmö. Vilka föräldrar väljer en etablerad utomhusförskola åt sina barn? Våra frågeställningar lyder: Hur ser den sociala klassfördelningen ut bland föräldrar på en utomhusförskola? Hur ser den etniska fördelningen ut bland föräldrar på en utomhusförskola? Vi har i vår studie framförallt utgått från sociologen Pierre Bourdieus teori kring begreppen habitus, kapital samt hans fältteori i vilken dessa begrepp ingår. Med hjälp av dessa begrepp har vi försökt förstå och förklara varför människor gör vissa val framför andra. Till vår undersökning valde vi en etablerad utomhusförskola i Malmö på vilken vi gjorde en totalundersökning av alla föräldrar via ett enkätutskick. Våra slutsatser är att det i första hand är föräldrar med en svensk bakgrund, god ekonomi och högskole-utbildning som väljer att placera sina barn på utomhusförskolan Kotten och Granen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Social klass
Utomhusförskola
Fältteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/7667 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics