Utomhuspedagogik, En studie om hur pedagoger och föräldrar väljer utomhusförskola

DSpace Repository

Utomhuspedagogik, En studie om hur pedagoger och föräldrar väljer utomhusförskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utomhuspedagogik, En studie om hur pedagoger och föräldrar väljer utomhusförskola
Author Johansson, Louise ; Fleron -Persson, Maria
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Titel: Utomhuspedagogik – En studie om hur pedagoger och föräldrar väljer utomhusförskola. Författarna till denna fallstudie är Maria Fleron – Persson och Louise Johansson. Vi är blivande lärare i förskola (Fö) och grundskolans tidigare år (Gt). Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger och föräldrar väljer en utomhusförskola. Vi vill undersöka om föräldrar - och pedagogers bakgrund och livsstil kan ha betydelse för deras val av arbetsplats kontra föräldrars val av förskola åt sina barn. Vi vill även synliggöra vilka för - och nackdelar föräldrar och pedagoger upplever inom utomhusverksamheten som speglar deras smak och livsstil. Med hjälp av enkäter som pedagoger och föräldrar svarat på har vi fått fram ett resultat i vår undersökning. Som ett komplement till enkäter har vi även haft ett diskussionssamtal tillsammans med pedagoger på förskolan. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt Pierre Bourdieus begrepp habitus, kulturellt kapital, smak och stil. De slutsatser som vi gör i vår studie är att samtliga föräldrar som vi undersökt är positiva till utomhuspedagogik. Även pedagogerna på förskolan är positiva till utomhuspedagogik för barnen skull. Men trots detta har alla pedagoger också många negativa synpunkter. Anledningen är att förskolan har omorganiserats och blivit en hälsofrämjande utomhusförskola, något som en del pedagoger inte är positiva till. Vi kan se att pedagogers och föräldrars livsstil och bakgrund har betydelse i deras val av utomhusförskola. Poängen ligger i att de övervägande föräldrar som valt utomhusförskola har med sig ett habitus med influenser och erfarenheter av utomhusverksamhet från sin uppväxt. Detta gäller även de pedagoger som sökt sig till förskolan efter att den blivit en utomhusförskola. Nyckelord: Utomhuspedagogik, föräldrar, pedagoger, bakgrund, habitus, förskola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Habitus
utomhusförskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/7669 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics