Förskolematematik - En jämförelse mellan Montessori- och traditionell förskola

DSpace Repository

Förskolematematik - En jämförelse mellan Montessori- och traditionell förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolematematik - En jämförelse mellan Montessori- och traditionell förskola
Author Klang, Erika ; Flamholc, Anna
Date 2009-01-19
English abstract
The purpose with this paper was to look closer to in which contexts and in what ways the educationalists worked with mathematics. Then, we wanted to do a comparison between the traditional- and the Montessori preschool on the basis of the curriculum. In order to figure this out, we visited four various preschools where we implemented interviews and observations. Through our survey, we discovered various ways that the preschools worked with making mathematics’ visible for the children, not primarily counting of numbers. Problem solution, geometry and classification were only a selection of what the educationalist worked with. We can see that both Montessori - and traditional preschools meet the objectives in the curriculum and that some off the procedures are similar. Our conclusions is that all the preschools used the everyday situations , above all concentrations and food situations.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att titta närmare på i vilka sammanhang och under vilka former pedagogerna arbetar med matematiken i fyra förskolor. Vi gör även en jämförelse mellan den traditionella förskolan och Montessoriförskolan utifrån Vygotsky och läroplanen. För att ta reda på detta besökte vi fyra olika förskolor för att göra intervjuer och observationer. Genom vår undersökning fick vi reda på olika sätt som förskolorna arbetade med att synliggöra flera av matematikens delar och inte i första hand räknande av antal. Problemlösning, geometri, sortering och klassificering är bara ett urval av vad pedagogerna arbetade med. Vi kan se att både Montessori- och traditionella förskolor uppfyller målen i läroplanen och att några av tillvägagångssätten är desamma. Vad vi kan dra för slutsatser av detta är att alla förskolorna utnyttjar de vardagliga situationerna, framförallt samlingar och matsituationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
förskola
Montessori
Vygotsky
läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7670 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics