"Fritidshemmet" - och våra barns framtid

DSpace Repository

"Fritidshemmet" - och våra barns framtid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Fritidshemmet" - och våra barns framtid
Author Olsson, Klas
Date 2009
Swedish abstract
I examensarbetet har jag undersökt föräldrarnas tankar kring fritidshemmet och sökt svar på frågan om varför och vilka barn som väljer bort fritids. De frågorna som arbetet har utgått ifrån är, vilka barn är det som går på fritids och varför, hur ser fritidshemmets uppdrag ut, på vilket sätt påverkar pedagogers kompetens föräldrarnas val, vilken roll spelar avgiften för fritidshemmet och hur tolkar vuxna vad fritid är? I examensarbetet har jag använt mig av intervju som arbetsmetod för att kunna besvara frågorna. Tidigare forskning kring fritidshemmet och undersökningar om föräldrars attityder gjorda av skolverket har fått utgöra grunden för mitt arbete. Slutsatsen i arbetet pekar åt att det är fritidshemmet som är dåligt på att hitta barnens sociala arenor där de bäst kan hjälpa dem. Fritidshemmet, föräldrar och barn måste samarbeta bättre om det ska vara möjligt att få barnen att stanna kvar på fritids.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fritidshemmet
fritid
föräldrar
historia
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/7675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics