Förskolans allra minsta läroplan - en fallstudie om läroplanen och arbetet med 1-åringar

DSpace Repository

Förskolans allra minsta läroplan - en fallstudie om läroplanen och arbetet med 1-åringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolans allra minsta läroplan - en fallstudie om läroplanen och arbetet med 1-åringar
Author Grönberg, Mattias
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Grönberg, Mattias (2008). Förskolans allra minsta läroplan – en fallstudie om läroplanen och arbetet med 1-åringar. Lärarutbildningen: Malmö högskola. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är grunden för arbetet i förskolan. Den här undersökningen utgår från en konflikt på en småbarnsavdelning som handlade om läroplanen skulle användas eller inte. Syftet är att undersöka hur Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) används i den dagliga verksamheten med barn i åldrarna 1–1,5 år. För att uppnå syftet har undersökningen utformats som en kvalitativ fallstudie. En småbarnsavdelning har undersökts genom intervjuer med personalen och observationer av verksamheten. Resultatet visar att personalen är väl medvetna om läroplanens betydelse men att de också uppfattar det som svårt att utgå från läroplanen i arbetet med 1-åringar. Svårigheterna handlar främst om läroplanens synsätt angående lärande. Undersökningen visar att det finns en tendens till att 1-åringarna hamnar utanför det planerade lärandet och att deras lärande istället kopplas till den vardagliga omsorgen. Undersökningen visar också att personalen anser att läroplanen för förskolan är bristfällig för arbete med 1-åringar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
läroplan för förskolan
Lpfö 98
fallstudie
1-åringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/7676 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics