Man kan säga vad man tycker, men det hjälper inte så mycket...

DSpace Repository

Man kan säga vad man tycker, men det hjälper inte så mycket...

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Man kan säga vad man tycker, men det hjälper inte så mycket...
Author Arévalo, Laura
Date 2009
English abstract
The purpose of my paper is to investigate how some pupils in the comprehensive school look upon student influence and their own possibilities to have any influence at school, and how this possibility takes shape. With the aid of qualitative interviews with eight 6th graders from two different classes at a comprehensive school in Sweden I have investigated how the pupils view the matter of student influence. The results show that they expect to have very limited influence at school. My conclusion is that they do not have the amount of influence they are entitled to according to Skollagen, and Lpo 94.
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur några grundskoleelever ser på elevinflytande och sin egen möjlighet att påverka i skolan, samt hur denna möjlighet gestaltar sig. Genom kvalitativa intervjuer med åtta elever från två olika skolklasser i skolår sex på en grundskola i Sverige, har jag undersökt vilken uppfattning eleverna har om elevinflytande. Resultatet visar att eleverna räknar med ett väldigt begränsat inflytande i skolan. Min slutsats är att de inte har det inflytande som de verkligen har rätt till enligt Skollagen och Lpo94.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject qualitative interviews
student perspective
student influence
very limited student influence for sixgraders at comprehensive school
elevperspektiv
elevinflytande
brist på elevinflytande enligt skollagen och Lpo 94
kvalitativa intervjuer
deliberativa samtal
deliberate conversations
Handle http://hdl.handle.net/2043/7681 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics