Dokumentation som arbetssätt -en forskningsstudie inom Reggio Emiliapedagogiken i förskolan

DSpace Repository

Dokumentation som arbetssätt -en forskningsstudie inom Reggio Emiliapedagogiken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation som arbetssätt -en forskningsstudie inom Reggio Emiliapedagogiken i förskolan
Author Persson, Katarina ; Hammar, Carina
Date 2009
Swedish abstract
Vi har valt att i vårt examensarbete titta närmare på dokumentationens betydelse, inom Reggio Emiliapedagogiken. Vi har då varit ute och intervjuat pedagoger som är verksamma på tre olika förskolor som har denna pedagogiska profil. Två av förskolorna ligger i utkanten av en relativt stor stad, medan den tredje ligger i ett mindre samhälle. På våra valda förskolor är det nästan uteslutande barn med svensk bakgrund. Detta är däremot inget som vi kommer att gå in på i vår studie. Syftet med vårt examensarbete är att titta närmare på den dokumentation som pågår inom Reggio Emiliainspirerade förskolor och sätta fokus på följande frågor: Vad innebär dokumentation för pedagogen? På vilket sätt dokumenteras och synliggörs barnens aktiviteter? På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationen? Vad har pedagogerna för tankar bakom sitt tillvägagångssätt med dokumentationerna? På vilket sätt sparas dokumentationsmaterialet? Hur delaktiga är föräldrarna i verksamheten? Hur viktig är dokumentationen för verksamheten? För att kunna besvara våra frågeställningar har vår metod varit att intervjua verksamma pedagoger med olika lång erfarenhet av Reggio Emiliapedagogikens arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Reggio Emiliainspirerad pedagogik
förskola
synliggöra
dokumentation
läroprocess
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/7682 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics