Barns lika värde och vänskap på förskolan

DSpace Repository

Barns lika värde och vänskap på förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns lika värde och vänskap på förskolan
Author Jönsson, Jenny ; Nilsson, Eva
Date 2009
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur två olika förskolor arbetar med barns lika värde och barns vänskapsrelationer. Den ena förskolan är belägen i en by några mil utanför Helsingborg och den andra ligger i en stadsdel i Helsingborg. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken inställning pedagoger och föräldrar har till barns lika värde och hur barn ser på vänskap. Vi har använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna på de utvalda förskolorna med barns lika värde? Har föräldrar och pedagoger samma syn på barns lika värde på de aktuella förskolorna? Har barnens sociala kompetens betydelse för vänskapsrelationerna på förskolan? Hur ser likabehandlingsplanen ut på de utvalda förskolorna? Som underlag till vårt examensarbete har vi använt tidigare forskning inom ämnet, förskolans styrdokument, skollagen, barnkonventionen och annan litteratur som vi anser är relevant för arbetet. Vårt empiriska material har vi fått genom observationer och samtal med två barngrupper, intervjuer med fyra pedagoger och enkätundersökning för föräldrar till 80 barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lika värde
Vänskapsrelation
Social kompetens
Likabehandlingsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/7683 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics