Hur läxan följs upp - Stämmer lärarens uppföljning av läxan med elevernas syn på vad läxor är?

DSpace Repository

Hur läxan följs upp - Stämmer lärarens uppföljning av läxan med elevernas syn på vad läxor är?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur läxan följs upp - Stämmer lärarens uppföljning av läxan med elevernas syn på vad läxor är?
Author Bengtsson Naumovski, Isabell
Date 2009
Swedish abstract
Genom detta arbete ville jag ta reda på varför lärare ger läxor, och hur dessa läxor följs upp. Syftet var sedan att se hur lärarnas uppföljning av läxor stämmer överens med elevernas syn på vad läxor är. För att finna svar på syftet genomfördes kvalitativa intervjuer bland sex lärare som undervisar i de samhällsorienterade ämnena i årskurs sex till nio samt 17 elever ur dessa årskurser. I resultatet går det att urskönja att läxorna övervägande följs upp genom antingen muntliga eller skriftliga förhör. Genom intervjuerna framkom det att både lärare och elever anser att läxor relativt konsekvent följs upp under lektioner, något som båda grupperna menar är viktigt för att eleverna ska kunna befästa kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förhör
kunskap
läxor
uppföljning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7693 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics