Sveriges landskap. Vi startar i Skåne och avslutar i Lappland, eller?

DSpace Repository

Sveriges landskap. Vi startar i Skåne och avslutar i Lappland, eller?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sveriges landskap. Vi startar i Skåne och avslutar i Lappland, eller?
Author Evander, Angelica ; Nordström, Elisabeth
Date 2009
Swedish abstract
Genom en elevenkätsundersökning i årskurs fyra och fem och via intervjuer med utvalda elever och lärare, har vi försökt att ta reda på vilket ämnesinnehåll och vilken arbetsmetod som tas upp och tillämpas i undervisningen om Sveriges landskap samt vilka åsikter de har kring denna. Vi har även undersökt hur eleverna i årskurs fyra och fem önskar att få arbeta med detta ämnesinnehåll samt fått en inblick i vilken kunskap eleverna från årskurs fem har från delar av undervisningen om Sveriges landskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sveriges landskap
Elever
Geografi
Lärare
Arbetssätt
Ämnesinnehåll
Läromedel
Begreppsuppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7697 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics