Demokratiska arbetsformer i undervisningssituationer

DSpace Repository

Demokratiska arbetsformer i undervisningssituationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Demokratiska arbetsformer i undervisningssituationer
Author Aly, Pethra ; Holmqvist, Sofi
Date 2009
Swedish abstract
I Lpo 94 kan vi läsa att undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur en grupp verksamma lärare tolkar begreppet demokratiska arbetsformer. Fokus ligger på hur lärarna i sin planering, undervisning och utvärdering internaliserar begreppet demokratiska arbetsformer men även hur det gestaltar sig i klassrummet. Undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare. Resultatet visar att lärarna i undersökningsgruppen upplever begreppet som svårtolkat och att det är svårt att i den planerade undervisningen arbeta med demokrati på det sätt som Lpo 94 påvisar nämligen att eleven ska utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ansvar genom att aktivt delta i planering och utvärdering. Slutligen visar undersökningen att lärarna arbetar med demokrati vid andra tillfällen med olika verktyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokratiska arbetsformer
Lpo 94
lärarens ansvar
planering och utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/7700 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics