Abstrakta kursmål och garanterad likvärdighet

DSpace Repository

Abstrakta kursmål och garanterad likvärdighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Abstrakta kursmål och garanterad likvärdighet
Author Skarp, Daniel
Date 2009
Swedish abstract
Jag har i mitt examensarbete intervjuat fem lärare i samhällskunskap som representerar tre olika gymnasieskolor. Via intervjuerna har jag försökt reda ut vad lärarna anser om det friutrymme som den mål- och resultatstyrda skolans kursmål i samhällskunskap ger. Mitt syfte med undersökningen har varit att ställa det faktum att kursmålen i samhällskunskap är abstrakta och därmed ger ett stort friutrymme för lokal tolkning mot det faktum att en likvärdighet enligt läroplanen skall kunna garanteras över hela landet. Utifrån intervjuerna har jag kommit fram till att arbetssätt, åsikter och uppfattningar om kursmål, friutrymmet och likvärdighet skiljer sig åt mellan lärare och skolor. Med hjälp av övrig litteratur har jag tagit med aspekter som visar att en likvärdighet kan vara problematisk att uppnå i en decentraliserat styrd skolverksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject decentralisering
gymnasieskolan
kursmål
likvärdighet
samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/7701 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics