Elevers reflekterande vid problemlösning

DSpace Repository

Elevers reflekterande vid problemlösning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers reflekterande vid problemlösning
Author Hansson, Sten ; Pettersson, Karolin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka vad elever reflekterar över vid problemlösning. För att finna svar på detta genomfördes observationer, där elever i årskurs 8, fick lösa ett matematiskt problem. Eleverna arbetade enligt Polyas problemlösningsmetod. Denna metod är indelad i fyra faser där den sista fasen är att se tillbaka och reflektera över det lösta problemet. Resultatet visar på en ovana bland eleverna att reflektera efter löst problem. När eleverna fick anvisningar vad de skulle reflektera över, ökade både motivationen och förmågan. Studien pekar på att motivation är en faktor av betydelse för förmågan att nå framgång vid reflektionen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Observation
Polya
Problemlösning
Reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/7703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics